Monday, January 21, 2013

బ్యాంకాక్ అయిపోయింది

పూరి జగన్నాథ్ సెంటిమెంటు అయిపోయింది. తప్పుగా అర్థం చేసుకోకండి. పూరి జగన్... హమ్మయ్య, ఓ పనైపోయింది అనుకునే పని అయిపోయింది.....http://bit.ly/V398PR 

No comments:

Post a Comment