Friday, March 15, 2013

అల్లు శిరీష్... ఓ యాక్షన్ హీరో

కెమెరామెన్ గంగతో రాంబాబు సినిమాలో ఓ డైలాగు ఉంటుంది. ‘నాయకుడు ఉద్యమంలోంచి పుడతాడు’ - కోట శ్రీనివాసరావు తన కొడుకు.....http://bit.ly/XeBZlk

No comments:

Post a Comment